szkolenie

Mocy przybywaj – czynniki sukcesu i jak je rozwijać u siebie i swoich dzieci / bliskich

Prowadzący
LIDIA WASIELAK
0 Reviews

Opis szkolenia

Szkolenie przygotowane jest w formie warsztatu on line lub F2F, które będzie miało charakter warsztatowy z miniwykładami.

Cel główny:

Zwiększenie kompetencji osób uczestniczących w zajęciach, w zakresie osiągania sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Cele szczegółowe – na poziomie wiedzy:
– prezentacja i omówienie podstawowych elementów determinujących możliwość osiągnięcia sukcesu,
– prezentacja możliwości płynących z posiadania wiedzy dotyczącej czynników predestynujących do osiągnięcia sukcesu,
– omówienie poszczególnych elementów / czynników składających się na sukces,

Cele szczegółowe – na poziomie umiejętności:
– nabycie / zwiększenie umiejętności rozpoznawania czynników sukcesu u siebie i innych,
– rozwój umiejętności zastosowania pytań w procesie poznawania czynników sukcesu,
– doświadczenie efektów umiejętnego stosowania pytań w procesie poznawania czynników sukcesu i ich rozwijania.

Cele szczegółowe – na poziomie postaw:
– uświadomienie możliwości płynących z budowania struktury umożliwiającej osiągnięcie sukcesu
– uświadomienie roli pytania jako narzędzia wzmacniającego i rozpoznającego,
– wzrost odpowiedzialności za własne działania.

Program / tematyka:

  1. Czym jest sukces i jak jest definiowany?
  2. Podstawowe czynniki sukcesu – czym są i jak je rozpoznać?
  3. Co mogę zrobić aby rozwijać u siebie i/lub innych możliwości osiągniecia sukcesu?
  4. Odpowiedzialność za sukces – po czyjej stronie leży i na co mam wpływ?

 

Czas trwania: 6h

Koszt: 200 zł/os; dla placówek koszt ustalany jest indywidualnie

Prowadzący: Robert Jaworski

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia.

About Instructor

  • LIDIA WASIELAK

Ocen

0
0 Ratings
stars 5
0%
0
stars 4
0%
0
stars 3
0%
0
stars 2
0%
0
stars 1
0%
0

There are no reviews yet.

Leave a Review

Be the first to review “Mocy przybywaj – czynniki sukcesu i jak je rozwijać u siebie i swoich dzieci / bliskich”