TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży przejawiających problemy edukacyjne, wynikające m.in. z:

  • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia),
  • ryzyka dysleksji,
  • deficytów funkcji percepcyjno-motorycznych,
  • niewystarczającej koncentracji uwagi,
  • słabszego potencjału intelektualnego,
  • uszkodzonego narządu słuchu.

Czas trwania: 45 min.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE

Zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży przejawiających problemy emocjonalne:

  • lękliwość
  • agresja.

Czas trwania: 45 min.

INDYWIDUALNA SESJA

POINTS OF YOU

Chcesz odkryć swój talent, wyjątkowość, moc i energię. Złapać swój moment, punkt widzenia.

Zapraszam na inspirujące spotkanie z metodą Points of You ®, które jest oparte na słowie i obrazie (i nie tylko) oraz na niezwykłą podróż w głąb siebie.

Czas trwania: 60 min.

ZAMÓW WIZYTĘ