TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży przejawiających problemy edukacyjne, wynikające m.in. z:

  • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia),
  • ryzyka dysleksji,
  • deficytów funkcji percepcyjno-motorycznych,
  • niewystarczającej koncentracji uwagi,
  • słabszego potencjału intelektualnego,
  • uszkodzonego narządu słuchu.

Czas trwania: 50 min.

Cena: 90 zł

Rejestracja telefoniczna: 722398471 lub przez Messengera

[/vc_column_text]

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE

Zajęcia indywidualne skierowane dla dzieci i młodzieży przejawiających problemy emocjonalne:

  • lękliwość
  • agresja.

Czas trwania: 60 min.

Cena: 90 zł

Rejestracja telefoniczna: 722398471 lub Messenger

[/vc_column]