TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży przejawiających problemy edukacyjne, wynikające m.in. z:

  • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia),
  • ryzyka dysleksji,
  • deficytów funkcji percepcyjno-motorycznych,
  • niewystarczającej koncentracji uwagi,
  • słabszego potencjału intelektualnego,
  • uszkodzonego narządu słuchu.

Czas trwania: 60 min.

Cena: 50 zł

Rejestracja telefoniczna: 722398471 lub przez Messengera

[/vc_column_text]

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE

Zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży przejawiających problemy emocjonalne:

  • lękliwość
  • agresja.

Czas trwania: 60 min.

Cena: 50 zł

Rejestracja telefoniczna: 722398471 lub Messenger

[/vc_column]

INDYWIDUALNA SESJA POINTS OF YOU

Chcesz odkryć swój talent, wyjątkowość, moc i energię? Złapać swój moment, punkt widzenia?

Coaching to wspieranie rozwoju potencjału człowieka poprzez:
1. odkrywanie własnych możliwości,
2. wyznaczanie celów,
3. dążenie do ich realizacji.

Zapraszam na inspirujące spotkanie z metodą Points of You ®, które jest oparte na słowie i obrazie (i nie tylko) oraz na niezwykłą podróż w głąb siebie.

Czas trwania: 60 – 120 min.

Cena: 80 zł.

Rejestracja telefoniczna: 667246990

[/vc_row]