Szkolenie skierowane jest dla nauczycieli, specjalistów i rodziców zainteresowanych rozwijaniem motoryki małej.

Przedstawienie czynników zaburzających pracę ręki

Czynniki warunkujące rozwój sprawności grafomotorycznych

Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny

Budowa ręki

Mała motoryka i związane z nią zaburzenia

Omówienie odruchu dłoniowo-chwytnego

Standardy i zakłócenia w rozwoju chwytu oraz manipulacji

Omówienie indywidualnej pracy z dzieckiem

Umiejętności samoobsługowe

Programy i pomoce edukacyjne – ocena ich efektywności podczas ulepszania małej motoryki

Najefektywniejsze techniki i metody stosowane w terapii ręki

Koszt indywidualny: 200 zł

Kartę zgłoszenia prześlij na adres: kontakt@lidiawasielak.pl
Link do karty zgłoszenia: http://www.lidiawasielak.pl/wp-content/uploads/2019/01/Karta_zgloszenia-7.doc

Płatność przelewem na konto: 37 1020 2267 0000 4602 0008 9466

Istnieje możliwość wystawienia faktury za szkolenie.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

UWAGA!!
Szkolenie nie nadaje kwalifikacji, ma charakter doskonalący.

Prowadząca: Lidia Wasielak – pedagog, trener, właściciel Inspiracji, na co dzień pracująca terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą

Dodaj odpowiedź

Your email address will not be published.