INSPIRACJA

Misją firmy INSPIRACJA jest działanie na rzecz rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych klientów z sektora publicznego i prywatnego, realizowane poprzez szkolenia oraz doradztwo świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów, trenerów. Wspieramy również rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży udzielając im pomocy w pokonywaniu występujących trudności oraz działania profilaktyczne.

Dlaczego warto współpracować właśnie z nami?

Naszą wartość stanowi:
- wysoka jakość świadczonych usług,
- podmiotowe podejście do klienta,
- realizowanie szkoleń w oparciu o diagnozę potrzeb i możliwości,
- współpraca z trenerami – praktykami,
- przystępne warunki finansowe.

Firma powstała w 2017. jako Centrum Terapeutyczne i zajmowała się głównie indywidualną terapią dzieci i młodzieży. Z czasem potrzeby klientów zaczęły wzrastać. Poszerzano sukcesywnie ofertę o konsultacje psychologiczne oraz porady doradcy zawodowego. Zrealizowano edycję Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Po niemal roku działalności pojawił się pomysł na zmianę nazwy firmy i poszukanie nowych dróg jej rozwoju. I tak zrodziła się INSPIRACJA

Na co dzień prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Przeprowadzono kilka warsztatów rozwoju osobistego: IKIGAI, JOKER, ODBICIE oraz specjalistyczne szkolenie.

W INSPIRACJI prowadzone są również sesje coachingowe dla klientów indywidualnych.

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i współpracę.

Joanna Sójka

Pedagog, terapeuta z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi (jako terapeuta i diagnosta), młodzieżą (jako socjoterapeuta i tutor) oraz z osobami dorosłymi (jako coach i trener). Certyfikowany przez ORE realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Od kilku lat zajmuje się głównie prowadzeniem szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych oraz kompetencji miękkich.

 

Agata Gosa

Ukończyłam studia pedagogiczne w zakresie pedagog resocjalizacji i pracy socjalnej, studium terapii dzieci i młodzeży DCP we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w zakresie pomoc psychopedagogiczna i coaching w edukacji, certyfikat praktyka Points of you. Ciągle inwestuję w swój rozwój i służę innym ludziom!