Metoda ta pozwala na głębokie zbadanie omawianego zagadnienia i skłania do krytycznej analizy faktów, formułowania sądów i opinii. Mi pomagała ona w pracy z zespołami klasowymi. Dokonałam jego niewielkiej modyfikacji na własne potrzeby zawodowe.

4 kroki metody metaplanu

  1.  DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU „Jak jest?” – uczniowie na karteczkach samoprzylepnych opisują sytuacje, które mają miejsce w funkcjonowaniu ich klasy (pozytywnych i negatywnych). Wykonują to zadanie indywidualnie. Po zebraniu wszystkich danych odczytuję je i przyklejam je na pierwszej części metaplanu.
  2. DĄŻENIA – „Jak chciał(a)bym, żeby było?” – na tym etapie następuje kreowanie obrazu klasy, spełniającej potrzeby i oczekiwania uczniów. Pozwala to wyrazić uczniom, jaki zespół klasowy mogliby stworzyć i jakie pozytywne sytuacje w ich codzienności mogą mieć miejsce. Technicznie odbywa się to tak jak w pierwszym kroku.
  3. PRZYCZYNY – „Dlaczego tak nie jest?” – to krok poszukiwania przyczyn trudności, niepowodzeń zespołu. Warto zwrócić uwagę na ich źródło wskazywane przez uczniów – zewnętrzne, wewnętrzne. To może wskazywać kierunek pracy z grupą.  Przyczyny również zapisywane są na karteczkach post-it.
  4. WNIOSKI – „Co możemy zrobić?” – etap ten stanowi konstruowanie ogólnych kierunków zmian, które wpłyną korzystnie na funkcjonowanie całego zespołu. Najczęściej pojawiającymi się obszarami jest komunikacja oraz wzajemny szacunek (tak wynika z moich obserwacji i dotychczasowych doświadczeń). Kolejny raz uczniowie zapisują swoje pomysły na karteczkach samoprzylepnych, a prowadzący nakleja je na czwarte pole metaplanu.

Metaplan stanowi punkt wyjściowy do tworzenia strategii pracy z klasą oraz pozwala na nazwanie oczekiwań, potrzeb i problemów przez uczniów. Dla wychowawcy może również okazją do pogłębienia relacji z uczniami. Oni sami wyrażając swoje zdanie oraz pomysły na poprawę sytuacji, mogą w efekcie poczuć się bardziej zaangażowani i odpowiedzialni za relacje z rówiesnikami.

Więcej na temat tej metody podczas mojego szkolenia online „Jak pracować z klasą trudną wychowawczo” – 6.10.2020r. 16.00-18.00.

Lidia Wasielak

Dodaj odpowiedź

Your email address will not be published.