szkolenie

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. 3 – Nastolatki

Kategoria
Grupy
Prowadzący
LIDIA WASIELAK
0 Reviews

Opis szkolenia

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Warunkiem uczestniczenia w cz. III jest ukończenie cz. I.

Plan szkolenia:

 1. Potrzeby rozwojowe wieku dorastania; zachowania dysfunkcyjne jako przejaw nieefektywnej realizacji potrzeb.
 2. Charakterystyka okresu dojrzewania; zmienność nastrojów – jak pomóc nastolatkowi radzić sobie z uczuciami.
 3. Zasady, normy, granice. Co chroni przed zachowaniami ryzykownymi. Umiejętność wprowadzania i egzekwowania norm.
 4. Potrzeba autonomii a zachęcanie do współpracy; rezygnacja z kontroli na rzecz odpowiedzialności i samodyscypliny.
 5. Ponoszenie konsekwencji zamiast tradycyjnego karania.
 6. Wspólne rozwiązywanie problemów.
 7. Jak rozmawiać na tzw. trudne tematy (seks, używki, reklamy, media …).
 8. Spotkanie z młodzieżą.
 9. Spotkanie rodziców przygotowujące do spotkania z młodzieżą.
 10. Wspólne spotkanie rodzice – młodzież.

 

„Nastolatki” w INSPIRACJI:

 • 40 godzin dydaktycznych,
 • godziny i miejsce dostosowane do potrzeb grupy
 • zajęcia odbywają się w grupie 12-15 osób
 • każdy uczestnik otrzymuje książkę A. Faber E. Mazlish „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” oraz materiały szkoleniowe
 • zapewniamy serwis kawowy
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia

Koszt

50 zł/os za każde spotkanie

About Instructor

 • LIDIA WASIELAK

Ocen

0
0 Ratings
stars 5
0%
0
stars 4
0%
0
stars 3
0%
0
stars 2
0%
0
stars 1
0%
0

There are no reviews yet.

Leave a Review

Be the first to review “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. 3 – Nastolatki”