szkolenie

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. 1

Prowadzący
LIDIA WASIELAK
0 Reviews

Opis szkolenia

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem 10 spotkań dla osób szukających sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości.

To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

 

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” otrzymał od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii , Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie opinii do 26 kwietnia 2022 roku jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Dane na temat programu zostały opublikowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii na stronie www.kbpn.gov.pl oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych http://www.parpa.pl w bazie programów dobrej jakości.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w INSPIRACJI

  • 40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań)
  • liczebność grupy – 12-15 (max.) osób
  • metoda pracy – warsztatowa
  • godziny oraz miejsce realizacji dostosowane do potrzeb grupy
  • każdy uczestnik otrzymuje książkę  A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” oraz materiały szkoleniowe
  • zapewniamy serwis kawowy

Koszt 

50 zł/os za każde spotkanie

 

About Instructor

  • LIDIA WASIELAK

Ocen

0
0 Ratings
stars 5
0%
0
stars 4
0%
0
stars 3
0%
0
stars 2
0%
0
stars 1
0%
0

There are no reviews yet.

Leave a Review

Be the first to review “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. 1”