szkolenie

Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Kategoria
Grupy
Prowadzący
LIDIA WASIELAK
0 Reviews

Opis szkolenia

Proponowane treści szkolenia:

  1. Czym są kompetencje kluczowe?
  2. Kompetencje kluczowe w pracy nauczyciela – konieczność, czy wybór?
  3. Kompetencje kluczowe w świetle prawa oświatowego oraz nowej podstawy programowej.
  4. Indywidualne style uczenia się, czyli dokąd zapukać, aby zostać usłyszanym?
  5. Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych na lekcjach.
  6. Koło kompetencji….czyli chciałbym, ale nie wychodzi.
  7. Pułapki mowy biernej, a motywacja.
  8. Czcze gadanie….o dialogu motywującym – model szybkiej motywacji Pantalona.

 

Ze względu na prawidłowości związane z procesem uczenia się osób dorosłych szkolenie realizowane będzie w oparciu o Cykl Kolba. W związku z tym cześć teoretyczna – wykładowa przeplatać się będzie z częścią praktyczną – warsztatową (związaną z pokazem dobrych praktyk).

Aby trafnie odpowiedzieć na potrzeby szkoleniowe, program szkolenia może zostać zmodyfikowany po uzyskaniu uwag osób zamawiających szkolenie.

 

Czas przewidziany na realizację szkolenia: 4 – 6 godzin dydaktycznych

Koszt: 150 zł/os w przypadku szkolenia otwartego. Koszta szkolenia dla grup zamkniętych ustalany jest indywidualnie.

Prowadząca – Joanna Sójka

 

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

About Instructor

  • LIDIA WASIELAK

Ocen

0
0 Ratings
stars 5
0%
0
stars 4
0%
0
stars 3
0%
0
stars 2
0%
0
stars 1
0%
0

There are no reviews yet.

Leave a Review

Be the first to review “Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”