szkolenie

MATEMATYKA W RUCHU

Kategoria
Grupy
Prowadzący
LIDIA WASIELAK
0 Reviews

Opis szkolenia

SZKOLENIE „MATEMATYKA W RUCHU”

Dla kogo?
Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Cel szkolenia:
Szkolenie ma formę warsztatową, prowadzone jest metodami aktywizującymi. Nauczyciele zostaną wyposażeni
w wiedzę merytoryczną dotyczącą psychologicznych podstaw kształtowania pojęć matematycznych, myślenia komputacyjnego, wprowadzania kodowania i programowania w przedszkolu offline wraz z przykładami. Warsztat będzie inspiracją do samodzielnego konstruowania zabaw i ćwiczeń rozwijających umiejętności matematyczne, kodowanie i programowanie w przedszkolu.

Zakres szkolenia:
 główne prawidłowości rozwoju jako podstawa do rozumienia i uczenia się matematyki
 aktywność ruchowa i zabawy kształtujące myślenie i pojęcia matematyczne u dzieci
 manipulacja i jej wielkie znaczenie w rozwoju rozumowania matematycznego
 metody aktywizujące w edukacji matematycznej
 kreowanie aktywności matematycznych dzieci
 od matematyki do programowania

Czas i miejsce: Państwa placówka; 5 godz. dydaktycznych

Koszt: 1680 zł/ grupa

Prowadząca:
Renata Idzik – długoletni nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, trener edukacyjny, coach

Zgłoszenia:
Należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia na adres: inspiracja.lidia@gmail.com

Każda osoba biorąca udział w warsztatach otrzymuje imienny certyfikat poświadczający ukończenie warsztatów.

About Instructor

  • LIDIA WASIELAK

Ocen

0
0 Ratings
stars 5
0%
0
stars 4
0%
0
stars 3
0%
0
stars 2
0%
0
stars 1
0%
0

There are no reviews yet.

Leave a Review

Be the first to review “MATEMATYKA W RUCHU”