szkolenie

FURIC – komunikowanie się bez agresji. Komunikacja w szkole

Prowadzący
LIDIA WASIELAK
0 Reviews

Opis szkolenia

Szkolenie przygotowane jest w formie warsztatu on line lub F2F, które będzie miało charakter warsztatowy z miniwykładami.

Cel główny:

Zwiększenie kompetencji zawodowych i osobistych osób uczestniczących w zajęciach, w zakresie komunikowania się z różnymi osobami, grupami (w tym klasowymi) bez agresji.

Cele szczegółowe – na poziomie wiedzy:
– prezentacja i omówienie zagadnień dotyczących komunikowania się bez agresji – czym jest komunikowanie się bez agresji,
– prezentacja możliwości wynikających ze stosowania odpowiednio sformułowanego komunikatu,
– omówienie poszczególnych elementów FURIC,

Cele szczegółowe – na poziomie umiejętności:
– nabycie / zwiększenie umiejętności komunikowania się z innymi ze spokojem i bez agresji, w sposób merytoryczny
– rozwój umiejętności stosowania wybranych narzędzi komunikacyjnych, tj. FURIC,
– doświadczenie efektów umiejętnego stosowania w procesie komunikacji wybranych elementów FURIC.

Cele szczegółowe – na poziomie postaw:
– uświadomienie możliwości płynących z umiejętnego wykorzystania wybranych taktyk w procesie komunikowania się bez agresji,
– uświadomienie roli pytania jako narzędzia komunikacyjnego,
– wzrost odpowiedzialności uczestników szkolenia za proces komunikacji inter i intrapersonalnej.

PROGRAM/TEMATYKA:

  1. Komunikowanie się bez agresji – czym jest i gdzie do niego dochodzi (oraz pomiędzy kim)?
  2. Czym jest FURIC i jakie są jego elementy?
  3. FURIC i komunikowania się bez agresji m.in. w szkole.
  4. Jak wykorzystać poszczególne elementy FURIC w komunikowaniu się
  5. Przykłady zastosowania FURIC w życiu zawodowym i osobistym – efektywność działania

Czas trwania: 6h

Koszt: ustalany indywidualnie z placówką lub 185 zł/os

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Prowadzący: Robert Jaworski

About Instructor

  • LIDIA WASIELAK

Ocen

0
0 Ratings
stars 5
0%
0
stars 4
0%
0
stars 3
0%
0
stars 2
0%
0
stars 1
0%
0

There are no reviews yet.

Leave a Review

Be the first to review “FURIC – komunikowanie się bez agresji. Komunikacja w szkole”