Lidia Wasielak – właściciel firmy INSPIRACJA

Pedagog, trener

Doświadczenie zawodowe zdobywam przez prowadzenie własnej działalności, pracę w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz współpracę z firmą szkoleniową.

Zakres kompetencji  poszerzyłam o surdopedagogikę
i socjoterapię oraz liczne szkolenia i kursy doskonalące,
wśród których najbardziej znaczącymi są:

  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 
  • Psychomotoryka Empowermentu
  • Szkoła Trenerów
  • Szkolny Organizator Rozwoju Oświaty
  • Koordynator Sieci Współpracy i Samokształcenia

Pasjonatka rozwoju osobistego, neuropsychologii oraz ogrodnictwa.

Zainteresowany współpracą?

Znajdziesz mnie :

https://www.facebook.com/inspiracja.lidia.wasielak/

https://www.linkedin.com/in/lidia-wasielak-aa2896154

https://www.instagram.com/inspiracja_lidia_wasielak/?hl=pl

Mówią o nas...

Zainteresowany szkoleniami?

Sprawdzam